تبلیغات در تلگرام

بالاترین بازدهی

تمامی تبلیغات توسط بات دیدشو در کانال ها قرار میگیرند و لینک آن ها به صورت هوشمند طراحی میشود تا امکان تقلب در کلیک ها صفر شود.همچن

تبلیغات هدفمند موضوعی

به راحتی تبلیغ خود را هدفمند کنید تا کانال های مشابه موضوع خودتان، تبلیغ شما را انجام دهند.

تفکیک و آنالیز

دیدشو از ابتدا تا انتهای سفارش تبلیغ در مورد کلیک ها گزارشی از جمله ( مرورگر ، کشور ، IP ، سیستم عامل و کانال) را در اختیارتان قرار میدهد.

تبلیغات کلیکی